CHÀO MỪNG CÁC BẠN CỘNG TÁC VỚI DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM

Translate

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Nâng cao hiệu quả công tác thanh niên trong Công an nhân dân thời gian tới

 Tạp chí CSND - Từ những ngày đầu cách mạng, các thế hệ cán  bộ, đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân (CAND) luôn là lực lượng xung kích trong cuộc đấu tranh giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Trải qua chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành, tuổi trẻ CAND nói chung và Đoàn thanh niên CAND nói riêng đã có những đóng góp to lớn vào trang sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng như truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND

 

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng, tình hình an ninh, trật tự trong và ngoài nước diễn biến ngày càng phức tạp, đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn đối với chất lượng nguồn nhân lực CAND. Trong đó, thanh niên được tuyển chọn vào CAND cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về sức khỏe, trình độ học vấn, độ tuổi… Trong quá trình học tập, công tác tại các Công an các đơn vị, trường CAND, thanh niên Công an được học tập, giáo dục, rèn luyện về nghiệp vụ của ngành trên cơ sở chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết chỉ thị CAND, nghiêm khắc xây dựng cho mình nếp sống có văn hóa, lành mạnh… Chính vì vậy, phát huy tối đa những điều kiện thuận lợi đó cùng sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thanh niên CAND sẽ phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong những năm qua, nhận thức rõ điều này, công tác thanh niên trong CAND luôn được cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, trường CAND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong CAND diễn ra sôi nổi và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; trong đó phải kể tới các phong trào, hội thi như: “Thanh niên Công an học tập và thực hiện 6 điều bác Hồ dạy”; Hội thi bắn súng, võ thuật thanh niên CAND; Hội trại “Theo bước chân những người anh hùng” tại Khu di tích an ninh Khu IX Kiên Giang nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc của Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát; các phong trào của Đoàn Thanh niên Học viện CSND như: Phong trào hiến máu tình nguyện “Giọt máu vì nghĩa tình đồng đội”, phong trào tình nguyện trao quà tình nghĩa cho đồng bào các tỉnh vùng sâu vùng xa, các chương trình giao lưu, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn, đóng quân tại địa bàn xã Cao Lâu - Cao Lộc - Lạng Sơn… Phong trào thanh niên cũng diễn ra mạnh mẽ ở Công an các tỉnh khắp cả nước như Chương trình “Tình nghĩa biên giới” của Công an tỉnh Kon Tum, phong trào thi đua “04 xung kích” và “03 tình nguyện” của Công an tỉnh Bình Thuận… Ngoài ra, phải kể tới các công trình, phần việc mà thanh niên CAND đảm nhiệm như 65 công trình, phần việc của thanh niên Công an tỉnh Nghệ An trong năm 2015 và rất nhiều các công trình, phần việc khác nữa được thực hiện bởi Công an các đơn vị địa phương… Đây là những công trình, phần việc được thực hiện với 100% công sức và kinh phí đóng góp của thanh niên CAND, góp phần không nhỏ vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự của từng địa phương, vùng miền… Cùng với đó, chất lượng tổ chức đoàn, cán bộ và đoàn viên, thanh niên thường xuyên được nâng cao, các hoạt động của tổ chức đoàn trong CAND luôn bảo đảm đúng chức năng nhiệm vụ. Công tác đối ngoại ngày càng được quan tâm và triển khai mạnh mẽ, nghiêm túc… Nhìn chung, tuyệt đại đa số đoàn viên, thanh niên CAND hiện nay đều kiên định lập trường tư tưởng, trung thành với Đảng và chủ nghĩa xã hội, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, có hoài bão, khát khao cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, công tác thanh niên trong CAND thời gian qua vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, hoàn thiện. Cụ thể là: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên ở một số Công an các đơn vị, địa phương, trường CAND vẫn chưa được chú trọng đúng mức, thiếu chiều sâu, nội dung dàn trải, hình thức còn đơn điệu, chưa tạo được tính hấp dẫn đối với đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, một số cán bộ đoàn còn yếu về năng lực, chưa thực sự tâm huyết với công tác thanh niên dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao, cơ chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị đôi khi còn mang tính thời vụ, chưa đồng bộ thống nhất. Nhận thức của một bộ phận đoàn viên, thanh niên CAND trong điều kiện mới chưa sâu sắc, hạn chế về trình độ chuyên môn, ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân chưa cao, chạy theo lối sống thực dụng, phai nhạt lý tưởng… Tất cả những điều này đã để lại những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ tới truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND nói chung.
Trong thời gian tới, đất nước ta vừa đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới vừa phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong đó có những khó khăn liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự. Thanh niên CAND cần phát huy hơn nữa vai trò xung kích, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, trong đó cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Một là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng đối với đoàn viên, thanh niên CAND. Các chi đoàn và đoàn thanh niên CAND cấp cơ sở cần tích cực hơn nữa trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống cách mạng của Đảng, của Đoàn thanh niên và của ngành Công an cho đoàn viên, thanh niên; đặc biệt, cần chú trọng công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của ngành Công an, phải thật sự tạo được chuyển biến trong nhận thức của mỗi đoàn viên đối với cách mạng. Ngoài ra, cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa các buổi tọa đàm, các buổi nói chuyện chính trị nhằm củng cố kiến thức chính trị cho đoàn viên, thanh niên CAND, đồng thời giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của mình đối với nhân dân, với vận mệnh đất nước. Bên cạnh đó, các buổi ngoại khóa, mít tinh hay “hành trình về nguồn” cũng cần được tổ chức thường xuyên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên CAND.
Hai là, kịp thời kiện toàn, nâng cao hơn nữa năng lực, phẩm chất đội ngũ làm công tác đoàn trong CAND. Cán bộ làm công tác Đoàn đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong CAND hiện nay, đặc biệt là việc tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của ngành, phương hướng hành động của Đoàn thanh niên, góp phần tạo sự thống nhất và đồng thuận trong các tổ chức Đoàn. Thực tế cho thấy, cán bộ làm công tác đoàn phải thật sự vững về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt huyết với công việc thì mới nhận được tín nhiệm cao từ đoàn viên, thanh niên, qua đó tạo thuận lợi trong công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh của tổ chức Đoàn. Chính vì vậy, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, thanh niên, trong thời gian tới, cần tăng cường bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn trong CAND, đặc biệt là đội ngũ bí thư, phó bí thư chi đoàn thông qua các buổi tập huấn kỹ năng nghiệp ngắn hạn, dài hạn, đồng thời kiên quyết phê bình trước tập thể và miễn nhiệm những người không đủ năng lực, thiếu ý chí tự tu dưỡng và không thực sự tâm huyết đối với phong trào Đoàn.
Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung, chương trình sinh hoạt đoàn trong CAND. Về phương thức sinh hoạt đoàn, các buổi sinh hoạt cần được tổ chức một cách linh hoạt về thời gian, địa điểm và hình thức sinh hoạt; các buổi sinh hoạt nên theo hướng mở, đa dạng, không gò ép, nhất là phải thể hiện được tính giáo dục, thuyết phục, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ hoặc hợp thức hoá buổi sinh hoạt. Nội dung chương trình sinh hoạt đoàn cần bám sát chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ sở, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của từng tiểu đội, trung đội trong các trường CAND, các đội, phòng nghiệp vụ Công an các đơn vị, tránh tình trạng xây dựng chương trình sinh hoạt sáo rỗng, xa thực tế. Bên cạnh đó, nội dung sinh hoạt của từng chi đoàn cần chuẩn bị trước, có sự bàn bạc thống nhất trong Ban Chấp hành Chi đoàn và sự nhất trí của chi uỷ chi bộ cùng cấp. Trong sinh hoạt có thể lồng ghép nhiều nội dung, nhưng tính chất sinh hoạt lệ hoặc sinh hoạt chuyên đề phải bảo đảm các yêu cầu đã đặt ra của từng đợt sinh hoạt.
Bốn là, mở rộng hợp tác quốc tế các hoạt động đoàn CAND. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, ngành Công an đang tích cực mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới, tích cực học hỏi kinh nghiệm và tiến bộ trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; hoạt động đoàn trong CAND cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trước những yêu cầu, đòi hỏi mới của nhiệm vụ, Đoàn thanh niên Bộ Công an nói chung, các tổ chức đoàn trong CAND nói riêng cần tích cực hơn nữa trong các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các tổ chức thanh niên quốc tế, các tổ chức thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, qua đó góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại, giúp đoàn viên thanh niên CAND tích lũy kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, các hoạt động này cần tuân thủ các quy định của ngành và dựa trên khuôn khổ nhất định nhằm bảo đảm tính bí mật mà vẫn phát huy được sức trẻ CAND.
Tóm lại, trên chặng đường 85 năm xây dựng và phát triển của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên, thanh niên CAND luôn là lực lượng nòng cốt của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác thanh niên CAND cần thiết phải đổi mới trên mọi phương diện nhằm góp phần xây dựng đoàn thanh niên CAND trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên CAND, đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự đất nước./.

Nguyễn Tuấn Anh

0 Comments:

Đăng nhận xét

 
Design by luật sư. Trần Trúc Vy | Management by Nguyễn Tri Thức (Interpol2502) - Contact US | E-Mail: congchuadethuonglanvy@gmail.com