TRỞ VỀ NƯỚC ĐƯỢC GẦN 4 THÁNG, TRUNG TÁ NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG VẪN NHỚ NHƯ IN CẢM GIÁC KHI NGỒI TRÊN XE TUẦN TRA CỦA PHÁI BỘ GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC (UNMISS) VƯỢT QUA NHỮNG CUNG ĐƯỜNG ĐẤT ĐÁ LỔN NHỔN Ở NAM SUDAN.