CHÀO MỪNG CÁC BẠN CỘNG TÁC VỚI DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM

Translate

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự, chỉ đạo triển khai công tác năm 2022 của Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương

 Ngày 04/01/2022, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai Chương trình công tác năm 2022 của Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương.

  Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác công an năm 2021 của Công an thành phố Hải Phòng.

   

  * Cùng dự Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 của Công an thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc Bộ.

  Báo cáo kết quả công tác năm 2021 của Công an thành phố Hải Phòng nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Công an thành phố đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng.

  Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công các hạng tặng các tập thể, cá nhân của Công an thành phố Hải Phòng.


  Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, Công an thành phố Hải Phòng đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị của thành phố trong mọi tình huống, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng. Bên cạnh đó, Công an thành phố đã triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm; qua đó góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm; phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố năm 2021 đã giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ khám phá án chung đạt 87,7%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98%...

  Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai Chương trình công tác năm 2022 của Công an thành phố Hải Phòng.


  Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Chiến công các hạng tặng 01 tập thể và 02 cá nhân; trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi của Bộ Công an đua tặng một số tập thể có thành tích xuất sắc của Công an thành phố Hải Phòng.

  Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai Chương trình công tác năm 2022 của Công an thành phố Hải Phòng.


  * Dự Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 của Công an tỉnh Hải Dương, về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Báo cáo kết quả công tác công an năm 2021 của Công an tỉnh Hải Dương nêu rõ: Năm qua, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch, bám sát cơ sở, giữ vững an ninh quốc gia, kiểm soát tốt tình hình, không để bị động, bất ngờ. Đã kéo giảm 17,1% tội phạm về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 93,5%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường, gắn liền với cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn các nhu cầu chính đáng của nhân dân; quyết liệt triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý Căn cước công dân, hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân sớm nhất toàn quốc. 

  Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Công an tặng 03 tập thể có thành tích xuất sắc.


  Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Công an tặng 03 tập thể của Công an tỉnh Hải Dương; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho một số cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương các thành tích, chiến công mà Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương đã đạt được thời gian qua.

  Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2022 và những năm tiếp theo, các yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự còn tiềm ẩn, công tác đảm bảo an ninh quốc gia đặt ra nhiều vấn đề mới; do đó yêu cầu Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương sớm nhận diện các thời cơ, thách thức, khó khăn đang đặt ra để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

  Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai Chương trình công tác năm 2022 của Công an tỉnh Hải Dương.


  Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

  Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương phải có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự một cách cơ bản và bền vững, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm, không để tội phạm lộng hành. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

  Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét nhằm xây dựng lực lượng Công an trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục tăng cường lực lượng xây dựng Công an cấp huyện toàn diện, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy bảo đảm giải quyết tình hình an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở, góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm, đạt và vượt các chỉ tiêu yêu cầu đề ra; phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
   

  Quang Minh

  0 Comments:

  Đăng nhận xét

   
  Design by luật sư. Trần Trúc Vy | Management by Nguyễn Tri Thức (Interpol2502) - Contact US | E-Mail: congchuadethuonglanvy@gmail.com