Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

BỘ ĐỘI CỤ HỒ THỜI BÌNH

 BỘ ĐỘI CỤ HỒ THỜI BÌNH


Ngoài chiến địa,  khi đối đầu…súng nổ…

Nhưng, là Người!...tính bản thiện…nhân sinh!

Khi hòa bình, biết phân minh thế đứng,

Hẵn nghe lòng thao thức…lẽ nhục, vinh!


Như thế đó…! Người chiến binh Trung Dũng

Bộ đội Cụ Hồ - Kiên định tử, sinh…

Mỗi phát súng…nhiều lắng, suy…thấu triệt

Đoàn kết Đại đồng… dập tắt chiến tranh.Bừng thức hàng binh, qui phục cộng đồng!

Trăng, nước Tiền Giang rực ngời hào khí

Âm vang huyết lệ lắng đọng chân tình

Chiến thắng  quân thù tuyệt vời! Thiện, Mỹ!

Ngã Sáu Bằng Lăng vang vọng mãi tri âm.


Hoàng Huy

0 comments:

Đăng nhận xét