Thứ Năm, 21 tháng 4, 2022

Đừng Quên!

  ĐỪNG QUÊN!

Sao quên lời dặn của Cha
Cán bộ nô bộc mới là thương dân
Mấy ai biết dựa vào dân
Ấy ai nhũng nhiễu để dân phiền hà
Ngồi trên ghế cách biệt xa
Phán, tuyên như thể quan tòa…với dân
Việc dân có biết : « Cóc cần »
Đưa dân bàn bạc : « không ăn thua gì »
Kiểm tra bảo họ « biết chi »
Các quan làm tuột, phăng đi, kéo bừa
Lâu nay chê trách đã thừa
Trăm lần Cha dặn : Con chưa quên rồi !
Cũng vì lợi ích con thôi
Giờ này kiểm điểm mới lòi sai ra
Từ nay xin hứa với Cha
Liên hệ mật thiết kiểm tra lại mình
Kiệm cần liêm chính công minh
Vì dân, vì nước trọn tình hiếu trung

Hoàng Huy

0 comments:

Đăng nhận xét