Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022

Sơ yếu lý lịch Đoàn viên của Liệt sỹ Lê Đức Khoản, quê Tân Ninh - Nông Cống [Triệu Sơn] - Thanh Hóa, đơn vị thuộc Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5, năm 1966

 * Ngày 17/12/1966 tại khu vực thung lũng 506 (Theo cách gọi của phía Mỹ) - xã Ân Tường huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định, lực lượng thuộc Sư đoàn 1 không kỵ Mỹ thu được nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5.


Một trong số đó có bản Sơ yếu lý lịch đoàn viên đề ngày 22/1/1965 của đc Lê Đức Khoản, quê quán thôn Giáp xã Tân Ninh huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa, là Trung đội phó B3 C122.


Ảnh chụp bản Sơ yếu lý lịch:
* Web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ liệt sỹ có ảnh bia mộ liệt sỹ Lê Đức Khoản với thông tin khớp với thông tin trên giấy tờ Mỹ thu giữ. Ls Khoản hy sinh 5/6/1968.


0 comments:

Đăng nhận xét