Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

Các giấy tờ của đc Dương Hữu Hồng năm 1972

 Năm 1972, tại QUảng Trị, lính thủy quân lục chiến Sài Gòn có thu giữ được nhiều giấy tờ của đc Dương Hữu Hồng, Thiếu úy Chính trị viên phó đại đội 9 tiểu đoàn 3 trung đoàn 18 Sư đoàn 325, quê xã Xuân Phương - Phú Bình - Thái Nguyên, năm 1972.

Các giấy tờ gồm:

1. Nhiều quyết định bổ nhiệm, thăng quân hàm (hạ sỹ, chuẩn úy, thiếu úy...) của đc Dương Hữu Hồng trong quá trình công tác, Giấy chứng minh quân nhân, Quyết định chuyển đảng viên chính thức, Quyết định điều động về làm Chính trị viên phó đại đội 3 tiểu đoàn 9 trung đoàn 18 sư đoàn 325 tháng 11/1971.

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe đạp ngày 17/6/1971 của Ty Công an Hà Bắc, chứng nhận tên chủ xe đạp là đc Dương Hữu Hồng đơn vị 5238.

3. Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị 5238, nội dung gửi Bệnh viện A Bắc Thái, giới thiệu đc Dương Hồng thuộc đơn vị 5238 nay được phép mang mẹ là Dương Thị Sý và em Dương Thị Lan đến bệnh viện để X Quang. Đc Hồng đi công tác B ra điều trị bệnh, mong bệnh viện hết sức giúp đỡ.

4. Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ cấp cho đc Dương Hữu Hồng quê xã Xuân Phương - Phú Bình - Bắc Thái, có thời gian trong chiến trước là 18 tháng.

Ảnh chụp 3 giấy tờ:


0 comments:

Đăng nhận xét