Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

Giấy cho phép về thăm gia đình của đồng chí Lê Đức Thông

 * Ngày 15/5/1972, tại khu vực bắc thị xã Kontum, quân Sài gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 28 sư đoàn 10.

Một trong số các giấy tờ có Giấy đề ngày 2/2/1971 của ĐƠn vị 4720 gửi tới các cơ quan chính quyền địa phương xã Hoàn Sơn thông báo là có quân nhân Lê Đức Thông nguyên quán Hoàn Sơn - Tiên Sơn - Hà Bắc, do gia đình có khó khăn nên đơn vị đã giải quyết cho đc Thông về thăm gia đình. Phía cuối tờ giấy có ghi đúng 6 giờ ngày 6/2/1971 có mặt tai đơn vị.

Ảnh chụp Giấy tờ:


* Khu vực quân Sài Gòn thu được giấy tờ này nằm ngay phía bắc ngoại vi thị xã Kontum.

* Web Chính sách quân đội không có thông tin liệt sỹ như thông tin trên giấy tờ bị thu giữ.

0 comments:

Đăng nhận xét