Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

Giấy tờ của chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 141 Sư đoàn 2 bị thu giữ tại thị xã Kontum tháng 5/1972

 


Tháng 5 năm 1972, tại ngoại vi thị xã Kontum, lính thuộc Sư đoàn 23 Sài Gòn có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 141 Sư đoàn 2 QK5, một trong số đó là:

 1. Vỏ phong bì thư có đề người gửi là Thanh Hòa, địa chỉ Phù Lưu - Hàm Yên [Tuyên Quang], gửi anh Hà Xuân Hải hòm thư 638262 JC14. Phía Mỹ chú thích số hòm thư này thuộc bộ phận của Bộ Tư lệnh đặc công.

2. Sổ ghi chép cá nhân của đc Hà Xuân Hải, ghi từ 11/8/1971 đến 1972. Đc Hải nhập ngũ 14/5/1971, đến Nghệ An 15/12/1971. Có 1 trang cuốn sổ ghi rất nhiều địa chỉ tại tỉnh Tuyên Quang, nhưng không có tên người.

3. Vỏ phong bì thư đề người gửi: Cháu Tố Uyên địa chỉ K6 C101 11/9 BC13 ; người nhận: Cậu Nguyễn Đức Thắng số hòm thư 580272 JH23.


Ảnh chụp các giấy tờ:



0 comments:

Đăng nhận xét