Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

LÊ CÔNG ĐỊNH - MỘT TÊN XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

Vừa qua, Lê Công Định lại tiếp tục xuyên tạc ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) - chiêu trò của Định vô cùng lố bịch và gian manh,hèn hạ, thể hiện kẻ suy đồi nhận thức của một tay luật sư ngu xuẩn và độc ác, lộ rõ thủ đoạn xuyên tạc, xóa bỏ công lao của toàn dân tộc Việt Nam đã làm nên cuộc Cách mạng tháng 8/1945 mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc Việt Nam mà tiền lệ trong lịch sử Việt Nam chưa hề có.

Vậy, để làm rõ thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của Định, chúng ta phân tích để vạch mặt tên khốn nạn này như sau.
Trong stt của Định, hắn viết: “Với tuyên cáo độc lập vào ngày 11/3/1945 của Đức vua Bảo Đại,… thì Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, mà không phải cần đến cái gọi là "Tuyên ngôn độc lập" vào ngày 02/9/1945 của ông Hồ Chí Minh…”
Đúng là một trạng thái vô cùng bất định của tên luật sư "tâm thần bất định" này! Nếu Định viết và trong đầu hắn luôn nghĩ như vậy thì rõ ràng hắn chưa bao giờ đủ kiên nhẫn đọc hết bản tuyên cáo của tên việt gian Bảo Đại mà còn cố tình bỏ quên "họng súng tàn ác của phát xít Nhật" khi thực tế cái gọi là "tuyên cáo" của Bảo Đại chỉ là tư duy bợ đít ngoại bang mà cụ thể là tập đoàn phát xít Nhật hòng tiếp tay cho chúng xâm lược Việt Nam, giết hại đồng bào ta, vơ vét tài nguyên khoáng sản của ta mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng lúc đó phải đưa ra nhiều kế sách mới trục xuất chúng ra khỏi bờ cõi Việt Nam.
Để nói cho rõ cái "tuyên cáo" ngu xuẩn của Bảo Đại mà Định gọi là "tuyên ngôn" đã diễn ra trong bối cảnh "Sáng 10/3/1945, trên đường đi săn, Bảo Đại bị một toán quân Nhật áp giải về kinh thành. Đại sứ Nhật ở Huế là Masayuki Yokoyama đề nghị ông ra tuyên bố độc lập và sớm thành lập chính phủ để hợp tác với Nhật. Ngày 11/3, Bảo Đại ban bố một đạo dụ cam kết... hợp tác toàn tâm toàn ý với đế quốc Nhật Bản" (Phạm Hồng Tung - Nội các Trần Trọng Kim, bản chất, vai trò và vị trí lịch sử, NXB Chính trị Quốc gia).
Thực chất cái bản "tuyên cáo" của Bảo Đại mà Định gọi là "tuyên ngôn độc lập" đó thì toàn bộ nội dung của nó đều thể hiện ý tưởng của một đất nước phụ thuộc hoàn toàn vào Phát xít Nhật. Khi Định đặt cho nó cái gọi là "tuyên ngôn độc lập" của Việt Nam thì chúng ta khẳng định luôn hắn chỉ là kẻ khốn nạn đến mức sẵn sàng đi theo kẻ thù của nhân loại chứ chưa nói đến một tay luật sư hiểu biết rõ ràng về quyền tự quyết của các dân tộc, trong đó có dân tộc Việt Nam mà trong Hiến Chương Liên hợp quốc đã khẳng định!
Mỗi quốc gia dân tộc đều có quyền tự quyết, quyền độc lập dân tộc. Độc lập là quyền bất khả xâm phạm của một đất nước, một quốc gia độc lập có nghĩa là nước đó không còn chịu sự điều khiển về chính trị và quân sự của một chính quyền ở bên ngoài.
Bản tuyên cáo của Bảo Đại ghi rằng: “Nước Việt Nam sẽ gắng sức tự tiến triển cho xứng đáng một quốc gia độc lập và theo như lời tuyên ngôn chung của Đại Đông Á, đem tài lực giúp cho cuộc thịnh vượng chung. Vậy Chính phủ Việt Nam một lòng tin cậy lòng thành ở Nhật Bản đế quốc, quyết chí hợp tác với nước Nhật, đem hết tài sản trong nước để cho đạt được mục đích như trên. Khâm thử”. Như vậy, khác nào Bảo Đại là kẻ rước luôn cả beo (Thực dân Pháp), cả Hổ (phát xít Nhật) ở lại đất nước Việt Nam để chà đạp, dày xéo nhân dân Việt Nam?! Nói như vậy chúng ta cũng khẳng định rằng Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 là bản tuyên ngôn độc lập trường tồn với chân lý Việt Nam, xứng đáng là bản tuyên ngôn đầy đủ ý nghĩa và giá trị lịch sử của một dân tộc, quốc gia độc lập, đồng thời thể hiện sâu sắc quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của một quốc gia độc lập thuộc về nhân dân và Tổ quốc Việt Nam!


Cái gọi là “đất nước 11/3/1945” của Bảo Đại mà Lê công Định và lũ xuyên tạc lịch sử tôn thờ nó thì chốt lại Định cũng chỉ là kẻ bưng bô, gian xảo, vong quốc vong nô xứng đáng để cả dân tộc Việt Nam nguyền rủa, phỉ báng và đuổi cổ hắn ta và đồng bọn của nó ra khỏi đất nước Việt Nam này!

0 comments:

Đăng nhận xét